שותפים לעשייה

שותפים לעשייה

לאורך השנים מצטרפים אלינו שותפים לעשייה של העמותה. כל שותף בוחר את דרכו שלו בה יוכל לתרום לעשייה החברתית.
על-כך אנחנו אסירי תודה ומזמינים שותפים נוספים להצטרף אלינו.

 

 קרנות מגזר-ציבורי מגזר-עסקי מוסדות-חינוכיים קרן-גלנקור

התנדבות לתרומה עגלו לנו לטובה