אירועי סוף השנה 2016

אירוע סוף השנה, הינו אירוע שיא מכונן הן לחניכי העמותה והן למדריכים והמתנדבים המקצועיים שלה, שכן הוא מציין את סיכום שנת הפעילות של החניכים ומסמל את הדרך הארוכה שעברו במהלך כל השנה האחרונה.

התנדבות לתרומה עגלו לנו לטובה